Zarządzenia Burmistrza 2011

ZARZĄDZENIE Nr 149/2011 Burmistrza Woźnik z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 149/2011

Burmistrza Woźnik

z dnia 29 grudnia 2011 roku

 

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);  § 10, 11 i 12 załącznika do uchwały nr 113/XI/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25.11.2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012 oraz zarządzenia nr 131/2011 Burmistrza Woźnik z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 oraz powołania komisji konkursowej do do wyboru oferty zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Woźniki w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ogłoszony zarządzeniem Nr 131/2011 Burmistrza Woźnik w następujący sposób:

 

1. Wędkarstwo:

  1. Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu Częstochowa na realizację zadania „Upowszechnianie wędkarstwa”   7.800 zł

 

2. Sporty gołębiarskie:

 1. Ludowy Klub Sportowy Orzeł Psary – Babienica i Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja Psary na realizację zadania „Upowszechnianie sportów gołębiarskich w Psarach”   2.100 zł
 2. Ludowy Klub Sportowy Warta Kamieńskie Młyny i Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja Kamienica na realizację zadania „Sporty gołębiarskie”    2.100 zł
 3. Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki i Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja Woźniki na realizację zadania „Rozpowszechnianie sportów gołębiarskich”  2.200 zł

3. Narciarstwo:

 1. Uczniowski Klub Sportowy przy SP Woźniki na realizację zadania „Narciarstwo klasyczne”  5.500 zł

 

4. Tenis stołowy:

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny na realizację zadania „Tenis stołowy i piłkarzyki”   2.700 zł

 

5. Strzelectwo:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica na realizację zadania „Strzelectwo”      2.750 zł

 

6. Aerobik:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki i Grupa Dynamik  na realizację zadania  „Aerobik w Woźnikach”   2.300 zł
 2. Ochotnicza Straż Pożarna Psary i Sekcja Aerobiku na realizację zadania „Zajęcia Aerobik” 2.300 zł

 

7. Sporty pożarnicze:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna Piasek na realizację zadania „Udział w zawodach sikawek konnych i ręcznych”   1.455 zł
 2. Ochotnicza Straż Pożarna Psary    na realizację zadania     „Sporty pożarnicze” 1.295 zł

 

8. Piłka siatkowa:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki i Sportowa Grupa Nieformalna na realizację zadania „Piłka siatkowa”  4.000 zł
 2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny na realizację zadania „Piłka siatkowa – plażowa” 1.950 zł

 

9. Piłka nożna: 

 1. Ludowy Klub Sportowy Orzeł Psary – Babienica  na realizację zadania „Piłka nożna”    45.000 zł
 2. Ludowy Klub Sportowy Warta Kamieńskie Młyny na realizację zadania „Piłka nożna w Kamieńskich Młynach”   53.850 zł
 3. Uczniowski Klub Sportowy Orzeł przy SP Psary na realizację zadania „Piłka nożna”    7.650 zł
 4. Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki na realizację zadania „Organizacja czasu wolnego mieszkańcom miasta i gminy Woźniki w ramach edukacji przez upowszechnianie piłki nożnej” 75.000 zł

 

10. Wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny na realizację zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży” został odrzucony ze względów formalnych.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 stycznia 2012 11:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1347
02 stycznia 2012 11:24 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_149.pdf] do dokumentu.
02 stycznia 2012 11:17 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
02 stycznia 2012 11:12 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany