WYBORY ŁAWNIKÓW

Powołanie zespołu opiniującego kandydatów na ławników

U c h w a ł a   Nr 70/VII/2015

 

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 maja 2015

 

 

w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

 

 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(j.t Dz.U z 2013 poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t Dz.U. z 2015 poz. 133 ) Rada Miejska w Woźnikach

 

 

u c h w a l a

 

§ 1. Powołać zespół w składzie:

 

  1. Andrzej Staron

  2. Jan Telenga

  3. Krystyna Gorol

 

 

§ 2. Do zadań powyższego zespołu należeć będzie rozpatrzenie zgłoszeń i wydanie

       opinii o poszczególnych kandydatach na ławników na kadencję 2016-2019

 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 czerwca 2015 15:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 728
02 czerwca 2015 15:09 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_70vii2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 czerwca 2015 15:09 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany