ZAKOŃCZONE KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688) projektu Zarządzenia Burmistrza Woźnik: w sprawie ustalenia ryczałtu oraz zakresu obowiązków i wymagań dla konserwatorów sprzętu ochrony przeciwpożarowej

BURMISTRZ WOŹNIK

 

ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688) projektu Zarządzenia Burmistrza Woźnik:

w sprawie ustalenia ryczałtu oraz zakresu obowiązków i wymagań dla konserwatorów sprzętu ochrony przeciwpożarowej

 

Konsultacje prowadzone są na podstawie uchwały nr 422/XXXX/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688) projektów aktów prawa miejscowego.

 

Czas rozpoczęcia konsultacji: 1 sierpnia 2019 r.

 

Czas zakończenia konsultacji: 7 sierpnia 2019 r.

 

Opinie do w/w projektu Zarządzenia można wnosić pisemnie na adres: Urząd Miejski w Woźnikach, ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki lub mailowo: urzad@wozniki.pl  - do dnia 7 sierpnia 2019 r.

 

Z treścią w/w projektu Zarządzenia można się również zapoznać w siedzibie Urzędu w pok. 6 w godzinach pracy urzędu.

 

 

Woźniki, 01.08.2019 r.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 sierpnia 2019 15:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 175
01 sierpnia 2019 15:13 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [projekt_zarzadzenia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 sierpnia 2019 15:11 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany