ZAKOŃCZONE KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) projektów uchwał Rady Miejskiej w Woźnikach: w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 uchwały nr 209/XXII/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Woźniki

BURMISTRZ WOŹNIK

 

ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.)  projektów uchwał Rady Miejskiej w Woźnikach:

w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 uchwały nr 209/XXII/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Woźniki


Konsultacje prowadzone są na podstawie uchwały nr 422/XXXX/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) projektów prawa miejscowego.

 

Czas rozpoczęcia konsultacji: 30 listopada 2018 r.

 

Czas zakończenia konsultacji: 7 grudnia 2018 r.

 

Opinie do w/w projektów uchwał można wnosić pisemnie na adres:

Urząd Miejski w Woźnikach, ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki lub mailowo: urzad@wozniki.pl - do dnia 7 grudnia br.

 

Z treścią w/w projektu uchwały można się również zapoznać w siedzibie Urzędu w pok. 12 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Woźniki, 30 listopada 2018 r.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksandra Kurek - Referat Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 listopada 2018 12:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 266
30 listopada 2018 12:06 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zmiany_regulaminu_utrzymania_czystosci.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 listopada 2018 12:06 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [konsultacje_spoleczne.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 listopada 2018 12:01 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany