ZAKOŃCZONE KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Woźniki.

BURMISTRZ WOŹNIK

 

ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450) projektu uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach:

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Woźniki

 

Konsultacje prowadzone są na podstawie uchwały nr 422/XXXX/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450) projektów prawa miejscowego.

 

Czas rozpoczęcia konsultacji: 15 czerwca 2018 r.

 

Czas zakończenia konsultacji: 21 czerwca 2018 r.

 

Opinie do w/w projektów uchwał można wnosić pisemnie na adres: Urząd Miejski w Woźnikach, ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki lub mailowo: urzad@wozniki.pl - do dnia 21 czerwca 2018 r.

 

Z treścią w/w projektu uchwały można się również zapoznać w siedzibie Urzędu w pok. 27 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Woźniki, 15 czerwca 2018 r.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 czerwca 2018 07:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 306
15 czerwca 2018 07:35 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_w_sprawie_ustalenia_maksymalnej_liczby_zezwolen_na_sp rzedaz_napojow_alkoholowych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 czerwca 2018 07:33 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany