ZAKOŃCZONE KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Stwórz wizję Gminy

W związku z opracowywaniem przez Firmę ATMOTERM –Ekourbis sp. z o.o. Częstochowa ul. Partyzantów 1/3 , na zlecenie Gminy Woźniki , aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Woźniki , Urząd Miejski w Woźnikach zaprasza mieszkańców miasta i gminy do przedstawienia swojej wizji gminy w kontekście szeroko pojętej...

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Woźniki w zakresie projektów nowych statutów sołectw  

Zgodnie z uchwałą Nr 63/VI/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 17.05.2011 można składać uwagi i wnioski w ramach konsultacji z mieszkańcami Gminy Woźniki w zakresie projektów nowych statutów sołectw w dniach od 23.05. do 06.06.2011.

Zatrzymaj banner przewijany