ZAKOŃCZONE KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje społeczne projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty - RZGW w Poznaniu

Szanowni Państwo! Uprzejmie przypominam o trwających w okresie od 07.09.2012 r. do 06.11.2012 r. konsultacjach społecznych projektu Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty - dokumentu zawierającego propozycje szczegółowy

Społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Woźniki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu opracowanej zgodnie z Kodeksem wyborczym z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz przepisów wprowadzających ustawę – Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm).

Burmistrz Woźnik przeprowadza w dniach: od 26.09.2012 do 03.10.2012 społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Woźniki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu opracowanej zgodnie z Kodeksem wyborczym z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn....

Konsultacje społeczne odnośnie działań na rzecz udoskonalenia gospodarki wodnej i zabezpieczenia zasobów wodnych w Europie

INFORMACJA W okresie od 15 marca 2012r do 7 czerwca 2012r. prowadzone są konsultacje społeczne pozwalające na zgłoszenie swoich propozycji i sugestii odnośnie działań na rzecz udoskonalenia gospodarki wodnej i zabezpieczenia zasobów wodnych w Europie. Konsultacje te prowadzone są w ramach&nb

Informacja na temat kończących się konsultacji społecznych związanych z Ramową Dyrektywą Wodną - RZGW Wrocław

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się końcem konsultacji społecznych dot. „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej” oraz „Harmonogramu i Programu prac związanego z aktualizacją planów gospodarowania wodami” informuję, iż 29 lutego 2012 r. upływa termin

Informacja na temat kończących się konsultacji społecznych związanych z Ramową Dyrektywą Wodną - RZGW Poznań

Szanowni Państwo! Uprzejmie przypominam, że w dniu 29 lutego 2012 r. kończą się sześciomiesięczne konsultacje społeczne dokumentów, związanych z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej. Prowadzone są one zgodnie z art. 119 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 200

Informacja na temat prowadzonych konsultacji społecznych związanych z Ramową Dyrektywą Wodną

Szanowni Państwo! Przypominam, że zgodnie z art. 119 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2005, nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej prowadzi od 1 września 2011 r. do

Burmistrz Woźnik informuje organizacje pozarządowe o możliwości zgłaszania wniosków o konsultację projektu Budżetu Gminy na rok 2012

INFORMACJA Na podstawie § 4 Regulaminu pkt 2 Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 422/XXXX/2010 z dnia 22 czerwca 2010 roku Burmistrz Woźnik in

Konsultacje społeczne dokumentów, związanych z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, służących sporządzeniu aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,

Szanowni Państwo! Zgodnie z art. 119 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2005, nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje, że od dnia 1 września 2011 r. prowadzone są konsultacje s

Zatrzymaj banner przewijany