ZAKOŃCZONE KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie nadania nazwy drodze powiatowej S1023 w Kamienicy

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymien

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach: w sprawie nadania nazwy terenowi przy OSP Psary – „Plac św. Floriana”

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie określenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów z terenu Gminy Woźniki

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożyt

Zatrzymaj banner przewijany