ZAKOŃCZONE KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Woźniki 2013-2017

KONSULTACJE SPOŁECZNE Poddanie pod konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Woźniki 2013-2017. Na podstawie § 4 pkt 2 Regulaminu konsultacj

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach: w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Woźniki

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ar.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz.1536 z późniejszymi zmianami) projektu uchwały Rad

„Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Woźniki na lata 2012-2030".

Burmistrz Gminy Woźniki stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.), zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Woźniki na lata 2012-2030”....

Konsultacje społeczne projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty - RZGW w Poznaniu

Szanowni Państwo! Uprzejmie przypominam o trwających w okresie od 07.09.2012 r. do 06.11.2012 r. konsultacjach społecznych projektu Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty - dokumentu zawierającego propozycje szczegółowy

Społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Woźniki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu opracowanej zgodnie z Kodeksem wyborczym z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz przepisów wprowadzających ustawę – Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm).

Burmistrz Woźnik przeprowadza w dniach: od 26.09.2012 do 03.10.2012 społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Woźniki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu opracowanej zgodnie z Kodeksem wyborczym z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn....

Konsultacje społeczne odnośnie działań na rzecz udoskonalenia gospodarki wodnej i zabezpieczenia zasobów wodnych w Europie

INFORMACJA W okresie od 15 marca 2012r do 7 czerwca 2012r. prowadzone są konsultacje społeczne pozwalające na zgłoszenie swoich propozycji i sugestii odnośnie działań na rzecz udoskonalenia gospodarki wodnej i zabezpieczenia zasobów wodnych w Europie. Konsultacje te prowadzone są w ramach&nb

Informacja na temat kończących się konsultacji społecznych związanych z Ramową Dyrektywą Wodną - RZGW Wrocław

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się końcem konsultacji społecznych dot. „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej” oraz „Harmonogramu i Programu prac związanego z aktualizacją planów gospodarowania wodami” informuję, iż 29 lutego 2012 r. upływa termin

Informacja na temat kończących się konsultacji społecznych związanych z Ramową Dyrektywą Wodną - RZGW Poznań

Szanowni Państwo! Uprzejmie przypominam, że w dniu 29 lutego 2012 r. kończą się sześciomiesięczne konsultacje społeczne dokumentów, związanych z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej. Prowadzone są one zgodnie z art. 119 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 200

Zatrzymaj banner przewijany