ZAKOŃCZONE KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Burmistrz Woźnik informuje organizacje pozarządowe o możliwości zgłaszania wniosków o konsultację projektu Budżetu Gminy na rok 2012

INFORMACJA Na podstawie § 4 Regulaminu pkt 2 Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 422/XXXX/2010 z dnia 22 czerwca 2010 roku Burmistrz Woźnik in

Konsultacje społeczne dokumentów, związanych z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, służących sporządzeniu aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,

Szanowni Państwo! Zgodnie z art. 119 ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2005, nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje, że od dnia 1 września 2011 r. prowadzone są konsultacje s

Stwórz wizję Gminy

W związku z opracowywaniem przez Firmę ATMOTERM –Ekourbis sp. z o.o. Częstochowa ul. Partyzantów 1/3 , na zlecenie Gminy Woźniki , aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Woźniki , Urząd Miejski w Woźnikach zaprasza mieszkańców miasta i gminy do przedstawienia swojej wizji gminy w kontekście szeroko pojętej...

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Woźniki w zakresie projektów nowych statutów sołectw  

Zgodnie z uchwałą Nr 63/VI/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 17.05.2011 można składać uwagi i wnioski w ramach konsultacji z mieszkańcami Gminy Woźniki w zakresie projektów nowych statutów sołectw w dniach od 23.05. do 06.06.2011.

Zatrzymaj banner przewijany