WYBORY SEJM/SENAT

POSTANOWIENIE NR DCZ-572-5/2019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

POSTANOWIENIE NR DCZ-572-5/2019

Komisarza Wyborczego w Częstochowie II

z dnia 20 września 2019 r.

 

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

 

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Częstochowie II postanawia, co następuje:

 

§ 1.

 

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr DCZ-572-3/2019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 20 września 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

 

§ 2.

 

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).

 

§ 3.

 

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik nr 1

do Postanowienia nr DCZ-572-5/2019 Komisarza Wyborczego

w Częstochowie II z dnia 20 września 2019 r.


Gm. Woźniki

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie


Nr 1

Miejsce: Urząd Miejski w Woźnikach, sala sesyjna

Termin: 25 września 2019 r. o godz. 17:00

Nr 2

Miejsce: Urząd Miejski w Woźnikach, sala sesyjna

Termin: 25 września 2019 r. o godz. 17:00

Nr 3

Miejsce: Urząd Miejski w Woźnikach, sala sesyjna

Termin: 25 września 2019 r. o godz. 17:00

Nr 4

Miejsce: Urząd Miejski w Woźnikach, sala sesyjna

Termin: 25 września 2019 r. o godz. 17:00

Nr 5

Miejsce: Urząd Miejski w Woźnikach, sala sesyjna

Termin: 25 września 2019 r. o godz. 17:00

Nr 6

Miejsce: Urząd Miejski w Woźnikach, sala sesyjna

Termin: 25 września 2019 r. o godz. 16:00

Nr 7

Miejsce: Urząd Miejski w Woźnikach, sala sesyjna

Termin: 25 września 2019 r. o godz. 16:00

Nr 8

Miejsce: Urząd Miejski w Woźnikach, sala sesyjna

Termin: 25 września 2019 r. o godz. 16:00

Nr 9

Miejsce: Urząd Miejski w Woźnikach, sala sesyjna

Termin: 25 września 2019 r. o godz. 16:00

 

Nr 10

Miejsce: Urząd Miejski w Woźnikach, sala sesyjna

Termin: 25 września 2019 r. o godz. 16:00

 

 https://czestochowa.kbw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/40969_Postanowienia_Komisarzy_Wyborczych_w_Czestochowie_I_i_II_w_sprawie_zwolania_pierwszych_posiedzen_obwodowych_komisji_wyborczych_powolanych_dla_przeprowadzenia_wyborow_do_Sejmu_RP_i_do_Senatu_RP_w_dniu_13_pazdziernika_2019_r

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2019 09:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 198
23 września 2019 09:37 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 września 2019 09:37 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [i_posiedzenia__gmina_wozniki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 września 2019 09:36 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [1568985881_zalacznik_do_postanowienia_komisarza_wyborczego_w_czestoch owie_ii_z_dnia_20_wrzesnia_2019_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany