WYBORY SEJM/SENAT

POSTANOWIENIE NR DCZ-572-3/2019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

POSTANOWIENIE NR DCZ-572-3/2019

 

Komisarza Wyborczego w Częstochowie II

 

z dnia 20 września 2019 r.

 

 

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Częstochowie II postanawia, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

 

 

W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu kłobuckiego, powiatu lublinieckiego, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 - 125 do postanowienia.

 

 

 

§ 2.

 

 

 

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Częstochowie II oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

 

 

 

§ 3.

 

 

 

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

https://czestochowa.kbw.gov.pl/337_Informacje/1/40956_Postanowienia_Komisarzy_Wyborczych_w_Czestochowie_I_i_II_w_sprawie_powolania_obwodowych_komisji_wyborczych_dla_przeprowadzenia_wyborow_do_Sejmu_RP_i_do_Senatu_RP_w_dniu_13_pazdziernika_2019_r

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2019 09:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 312
23 września 2019 09:12 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [okw_wozniki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 września 2019 09:12 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [1568983011_zalaczniki_do_postanowienie_powolania_komisarz_ii_20092019 .pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 września 2019 09:08 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [1568982761_postanowienie_komisarza_wyborczego_w_czestochowie_ii_w_spr awie_powolania_obwodowych_komisji_wyborczych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany