Współpraca z zagranicą

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Współpraca z zagranicą

Gmina Woźniki współpracuje obecnie z miastem Kravare w Czechach oraz z Gminą Liskova w Słowacji. W myśl podpisanego porozumienia o współpracy zakłada się wzajemne poznawanie kultur i tradycji miast partnerskich, rozwijanie turystyki, wymianę informacji i doświadczeń w dziedzinie gospodarki i przedsięwzięć inwest

Zatrzymaj banner przewijany