Wykaz danych 2006-2010

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH:

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, tekst jednolity z późn.zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, określonych w art. 19 ust. 2 i znajdujących się w ich posiadaniu, a także, zgodnie z art. 19 ust. 6 obowiązek...

Karty informacyjne typu A

Karty informacyjne typu A: - Wnioski o wydanie decyzji - Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych - Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Karty informacyjne typu B

Karty informacyjne typu B: - Decyzje i postanowienia - Wskazania lokalizacyjne

Karty informacyjne typu C

Karty informacyjne typu C: - Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Karty informacyjne typu D

Karty informacyjne typu D: - Polityki, strategie, plany lub programy

Karty informacyjne typu E

Karty informacyjne typu E: - Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Analizy porealizacyjne - Przeglądy ekologiczne - Raporty o bezpieczeństwie - Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych - Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami - Dokumenty...

Karty informacyjne typu F

Karty informacyjne typu F: - Prognozy oddziaływania na środowisko - Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium - Opracowania ekofizjograficzne - Rejestry substancji niebezpiecznych - Wyniki prac badawczych i studialnych...

Karty informacyjne typu G

Karty informacyjne typu G: Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Karty informacyjne typu H

Karty informacyjne typu H: Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Karty informacyjne typu I

Karty informacyjne typu I: Inne dokumenty

Zatrzymaj banner przewijany