Komunikaty

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOŹNIK Z DNIA 10 KWIETNIA 2020 ROKU O NUMERACH ORAZ GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA, WYZNACZONYCH SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO I PRZEZ PEŁNOMOCNIKA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Woźnik

z dnia 10 kwietnia 2020roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Burmistrz Woźnik podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Woźniki ulice: Chopina, Dąbrowa, Górna, Harcerska, Jubileuszowa, Kolonia Woźnicka, Kopernika, Korfantego, Kościuszki, Krakowska, Krótka, Krzyżowa, Księdza Kiebla, Ligonia, Miła, Modrzewiowa, Moniuszki, Nowa, Pułaskiego, Rolnicza, Rynek, Słoneczna, Solarnia, Statek, Tarnogórska, Wolności

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Górna 5, 42-289 Woźniki

2

Woźniki ulice: Cegielniana, Dworcowa, Florianek, Głazówka, Kawalerii, Kolejowa, Koziegłowska, Lompy, Łakoty, Młyńska, Obrony Narodowej, Ogrodowa, Piechoty, Powstańców, Sadowa, Strzelców, Sulów, Śliwa, Ułanów, Wojskowa, 3 Maja

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Górna 5, 42-289 Woźniki

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

3

Woźniki ulice: Czarnoleśna, Czarny Las, Górale, Karola Miarki, Kwiatowa, Łąkowa, Niegolewka, Polna, Szkolna, Skrzesówka, Świętego Antoniego, Skalna, Sportowa, Woźnicka, Żródlana

Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 5,

42-289 Woźniki

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

4

Miejscowość Psary

Szkoła Podstawowa, Psary ul. Główna 89,

42-287 Lubsza

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

5

Miejscowości: Drogobycza, Kamienica, Niwy, Okrąglik, Widawa

Szkoła Podstawowa, Kamienica ul. Częstochowska 42, 42-287 Lubsza

6

Miejscowość Lubsza

Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1, 42-287 Lubsza

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

7

Miejscowość Piasek

OSP, Piasek ul. Strażacka 2, 42-287 Lubsza

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

8

Miejscowości: Huta Karola, Kamieńskie Młyny, Pakuły

Budynek Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie, Kamieńskie Młyny

ul. Szkolna 10, 42-287 Lubsza

9

Woźniki ulice: Asfaltowa, Cicha, Górnicza, Księdza Antosza, Leśna, Miodowa, Piaskowa, Podleśna, Spokojna

Budynek, ul. Asfaltowa 103, 42-289 Woźniki

10

Miejscowości: Babienica, Mzyki

Szkoła Podstawowa, Psary ul. Główna 89,

42-287 Lubsza

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

b) całkowitej niezdolności do pracy,

c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239
i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Częstochowie II najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 5 maja 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogąwyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Woźnik najpóźniej do dnia 4 maja 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 10 maja 2020r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Burmistrz Woźnik

 

Michał ALOSZKO

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2020 10:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 43
10 kwietnia 2020 10:57 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [obwieszczenie_burmistrza_z_dnia_10042020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2020 10:49 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 kwietnia 2020 10:48 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany