Komunikaty

W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

W Y K A Z  NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Burmistrz Woźnik podaje do wiadomości publicznej wykaz niżej wymienionych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego:

 

-           działka nr 947/108 k.m. 11, obręb Woźniki o powierzchni 0.0359 ha, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00035881/4 Sądu Rejonowego w Lublińcu, zgodnie z zapisami EGiB: grunt rolny: RIVa- 0.0359 ha.

 

Działka będąca przedmiotem sprzedaży stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną, o kształcie zbliżonym do trójkąta, ogrodzona, porośnięta roślinnością zielną. Nieruchomość zlokalizowana jest w rejonie ulicy Ligonia w Woźnikach. W jej otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, boisko sportowe oraz tereny rolne. W pasie drogowym ul. Ligonia dostępna jest sieć wodociągowa, elektryczna i kanalizacyjna.

W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Woźniki zatwierdzonym uchwałą Nr 234/XXI/2004 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2004. (Dz. U. Woj. Śl. Nr 16 poz. 428), oznaczona jest symbolem MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 19 000 zł netto

 

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek Vat w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa (na dzień publikacji niniejszego wykazu stawka wynosi 23%).


Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego ograniczonego. Ze względu na położenie oraz brak dostępu do drogi publicznej w/w działki nie może stanowić samodzielniej nieruchomości. W związku z powyższym uprawnieni do udziału w przetargu są właściciele nieruchomości przyległych.

 

Wykaz został wywieszony przez okres 21 dni, tj. od dnia 08.04.2020 r. do dnia 29.04.2020 r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia  20.05.2020 r.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Woźnikach – pokój nr 13 – tel. 34/366-99-21.

 

 

Woźniki, dnia 08.04.2020 r.
Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Bartos - Referat Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2020 14:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 50
08 kwietnia 2020 14:33 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 kwietnia 2020 14:32 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 kwietnia 2020 14:31 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany