Komunikaty

W związku z zakończeniem realizacji inwestycji „Budowa sieci kanalizacyjnej w Ligocie Woźnickiej” Urząd Miejski w Woźnikach informuje, że mieszkańcy Ligoty Woźnickiej są zobowiązani by przyłączyć się do kanalizacji sanitarnej do końca października 2019 r.

W związku z zakończeniem realizacji inwestycji „Budowa sieci kanalizacyjnej w Ligocie Woźnickiej” Urząd Miejski w Woźnikach informuje, że mieszkańcy Ligoty Woźnickiej są zobowiązani by przyłączyć się do kanalizacji sanitarnej do końca października 2019 r.


 

Wykonanie przyłącza należy zgłosić przed zasypaniem rur w celu weryfikacji prawidłowego wykonania. Zgłoszenia należy dokonać w urzędzie w pokoju nr 18 bądź telefonicznie: 608-665-748, 606-814-438 lub  (34) 3669-904. Odbiór przyłączy odbywać się będzie w godzinach pracy urzędu. Protokół z odbioru podłączenia do kanalizacji sanitarnej będzie podstawą do podpisania umowy na odprowadzanie ścieków.


 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.) zabrania się wprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.  Informujemy również o planowanej kontroli, która będzie odbywać się na terenie gminy. Kontrola ma na celu wyeliminowanie niezgodnych z prawem przyłączy.

 Źródło:

http://www.wozniki.pl/pl/aktualnosci/informacja-dla-mieszkancow-ligoty-woznickiej.html 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 października 2019 11:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 135
03 października 2019 11:59 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany