Komunikaty

KOMUNIKAT: Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Informujemy, że od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

 
Wzory informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. 2019 poz. 1104).

Formularze w zakresie podatku od nieruchomości:

1) informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1);

2) załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1);

3) załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2);

4) załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (ZIN-3);

5) deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1);

6) załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1);

7) załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2).

 

 

Wzory informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. 2019 poz. 1105).

Formularze w zakresie podatku rolnego:

1) informacja o gruntach (IR-1);

2) załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1);

3) załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2);

4) załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników (ZIR-3);

5) deklaracja na podatek rolny (DR-1);

6)  załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1);

7) załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2).

 

 

Wzory informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. 2019 poz. 1126).

Formularze w zakresie podatku leśnego:

1) informacja o lasach (IL-1);

2) załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1);

3) załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2);

4) załącznika do informacji o lasach – dane pozostałych podatników (ZIL-3);

5) deklaracja na podatek leśny (DL-1);

6) załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1);

7) załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2).


https://www.bip.wozniki.pl/sprawy/228/dokonanie_wymiaru_oraz_korekty_wymiaru_na_dany_rok_podatkowy


 

UWAGA!

 

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady miejskiej.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lipca 2019 12:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 352
25 lipca 2019 12:36 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 lipca 2019 12:34 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie zdjęcia [zdjecie.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 lipca 2019 12:25 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany