Komunikaty

Szacowanie szkód powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

 

 

 

 

   Urząd Miejski w Woźnikach  informuje, że Instytut Upraw ,Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach , prowadzący  Monitoring Suszy  Rolniczej  wskazał  wystąpienie suszy na terenie Gminy Woźniki w uprawach:

  • zboża ozime

  • zboża jare

  • kukurydza na ziarno

  • kukurydza na  kiszonkę

  • krzewy owocowe

  • rośliny strączkowe

     

na glebach kategorii I czyli bardzo lekkiej , silnie podatnej na suszę ( tj. piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty)

oraz w uprawach krzewów owocowych

na glebach kategorii II czyli lekkiej , podatnej na suszę ( tj. piasek gliniasty lekki, gliniasty lekki pylasty, gliniasty mocny, mocny pylasty).

               

W związku z powyższym poszkodowani rolnicy mogą składać w Urzędzie Miejskim w Woźnikach ul. Rynek 11  wnioski  o oszacowanie  strat w wyżej wymienionych uprawach .

Druki wniosków  są do pobrania w pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Woźnikach lub w załącznikach poniżej.

 

 

Informacje uzupełniające

 W celu oszacowania strat w rolnictwie powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie  Gminy Woźniki została powołana przez Wojewodę  stosowna  Komisja. Komisja ta działa na podstawie Wytycznych dotyczących  ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę , grad deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania , przymrozki wiosenne, powódź, huragan ,piorun, obsuniecie się ziemi lub lawinę.

Powyższy dokument (Wytyczne dla Komisji)  dostępny jest na stronie  internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi- www.gov.pl/web/rolnictwo .

Zgodnie  z zapisami w Wytycznych o wystąpieniu klęski suszy rolniczej mówimy w sytuacji, gdy w dowolnym sześciodekadowym okresie od 21 marca do 30 września , nastąpi spadek klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

Oznacza to, że o wystąpieniu na danym terenie zjawiska suszy ,decydują dane zawarte  w kolejnych raportach publikowanych na stronie  Instytutu Uprawy  Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach- www.susza.iung.pulawy.pl . Podobnie sytuacja wygląda w zakresie upraw jakie wskazane są w poszczególnych raportach , jako zagrożone wystąpieniem zjawiska suszy, dane te również zależą tylko i wyłącznie od wyników pomiarów prowadzonych przez IUNG. Na wyżej wskazanej stronie w zakładce „Raporty-„Wersja tabelaryczna”  , można zweryfikować wystąpienie zjawiska suszy rolniczej na terenie zarówno województwa  jak i konkretnej gminy, w podziale na kategorie glebowe oraz rodzaj uprawy.

Podkreślenia wymaga fakt, że analizując poszczególne wnioski składane przez producentów rolnych, pod kątem dokonania  procesu szacowania strat przez Komisja powołana przez Wojewodę  Śląskiego ,   w pierwszej kolejności będzie brała  pod uwagę z jaką kategorią (nie klasą)   gleby ma  do czynienia w danym gospodarstwie rolnym.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lipca 2019 16:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 283
24 lipca 2019 17:01 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 lipca 2019 16:57 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 lipca 2019 16:54 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany