WYBORY SAMORZĄDOWE

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 10 w gminie Woźniki

POSTANOWIENIE

 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II

z dnia 2 listopada 2018 r.


w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 10 w gminie Woźniki

 

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Częstochowie II postanawia, co następuje:

 

§ 1.


Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 10 w gminie Woźniki, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r. niżej wymienionego członka, z powodu zrzeczenia się:

1. Marzena Teresa Plaza, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Psary  

 

§ 2.


Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Komisarz Wyborczy
w Częstochowie II

 

Agnieszka Pieńkowska-Szekiel


 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 listopada 2018 12:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 298
02 listopada 2018 12:10 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany