Regulamin Pracy Komisji Konkursowej powoływanej do rozpatrzenia ofert zgłaszanych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wyszukiwarka

Wybierz rok

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.202.2019 Burmistrza Woźnik

Zatrzymaj banner przewijany