Zbycie/Sprzedaż

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

            Burmistrz Woźnik informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego obejmującego następującą nieruchomość:

-         działka nr 584/42k. m. 2,obręb Woźniki o powierzchni 0.0895 ha, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00035605/6 Sądu Rejonowego w Lublińcu.


Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest nieruchomością gruntową, niezabudowaną, o kształcie zbliżonym do prostokąta, dającym możliwość racjonalnego zagospodarowania, porośnięta roślinnością zielną, częściowo zakrzaczona, nieużytkowana. Działka zlokalizowana jest w peryferyjnej części Woźnik w rejonie ul. Młyńskiej z dojazdem gruntowym sięgaczem. W pasie drogowym ul. Młyńskiej dostępna jest sieć wodociągowa, elektryczna i gazowa. W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ogródki działkowe, tereny nieużytkowane oraz obwodnica miasta Woźniki.

            W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 404/XXXVIII/2010 z dnia 29.03.2010 r. nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży przeznaczona jest pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną.

                                       

Cena wywoławcza nieruchomości: 40 000 zł + 23% Vat

 

            Wykaz zostanie wywieszony przez okres 21 dni tj. do dnia 24.12.2019 r.

            Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 14.01.2020 r.


            Bliższe informacje o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Woźnikach, pokój nr 13 lub telefonicznie pod numerem (34) 36-69-921.

 

 

Woźniki, dnia 03.12.2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Bartos - Referat Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2019 14:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 138
03 grudnia 2019 14:27 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy_z_dnia_3122019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2019 14:26 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany