Zbycie/Sprzedaż

UCHWAŁA NR 371/XLI/2018 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16.10.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnych

UCHWAŁA NR 371/XLI/2018

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 16.10.2018 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Rada Miejska w Woźnikach

 

uchwala co następuje:

 

§ 1.


Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Woźniki, oznaczonych numerami działek:

1) 84 k.m. 6 obręb Woźniki o powierzchni 0.9220 ha zapisana w Księdze wieczystej nr CZ1L/00024476/2 Sądu Rejonowego w Lublińcu,

2) 85 k.m. 6 obręb Woźniki o powierzchni 0.1330 ha zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00024476/2 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

 

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 października 2018 11:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 283
19 października 2018 11:20 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_371xli2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 października 2018 11:20 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany