Zbycie/Sprzedaż

UCHWAŁA Nr 246/XXV/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 19.04.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kamienicy

UCHWAŁA Nr 246/XXV/2017

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 19.04.2017 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

położonej w Kamienicy

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

 

Rada Miejska w Woźnikach

u c h w a la, co następuje:

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kamienicy, gmina Woźniki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 22, k. m. PGR, obręb Kamienica o powierzchni 0,4100 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr CZ1L/00040202 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiącej własność Gminy Woźniki.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2017 14:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 431
25 kwietnia 2017 14:54 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_246xxv2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 kwietnia 2017 14:54 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany