Zbycie/Sprzedaż

UCHWAŁA Nr 136/XV/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29.01.2016 r. w sprawie zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej do zbycia

UCHWAŁA Nr 136/XV/2016

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 29.01.2016 r.


 

w sprawie zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a,, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) Rada Miejska w Woźnikach

 


u c h w a l a


 

§ 1. Zaakceptować do zbycia nieruchomość stanowiącą własność Gminy Woźniki oznaczoną nr działki 35 k. m. PGR obręb Kamienica o powierzchni 0.0900 ha, zapisaną w KW CZ1L/00040202/9 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lutego 2016 15:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 674
05 lutego 2016 15:12 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_136xv2016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 lutego 2016 15:12 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany