Zbycie/Sprzedaż

UCHWAŁA Nr 67/VII/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

 

UCHWAŁA Nr 67/VII/2011

 

 

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 czerwca 2011 r.

 

w sprawie:    zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej

                     do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.

 

                  Na podstawie pkt 2 ppkt a zasad nabywania, zbywania i obciążania

nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż

trzy lata wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 190/XXIV/93

z dnia 2 marca 1993 roku Rada Miejska w Woźnikach

 

 

                                                   u c h w a l a

 

 

 

1.     Zaakceptować do zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowane stanowiące własność Gminy Woźniki położone w Woźnikach oznaczone:

- k. m. 11 ,obręb Woźniki ,działki nr 605/68, 604/68 o powierzchni 0.7804 ha,

       zapisane w KW CZ1L/00047588/7 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

 

2.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

3.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

Irena Matyl

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lipca 2011 14:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 657
13 lipca 2011 14:41 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_67.pdf] do dokumentu.
13 lipca 2011 14:38 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany