Zbycie/Sprzedaż

UCHWAŁA Nr 66/VII/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu.

 

UCHWAŁA  Nr 66/VII/2011

 

 

 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 czerwca 2011 r.

 

 

w sprawie:    zaakceptowania  nieruchomości przeznaczonej

                     do zbycia w drodze przetargu.

 

                  Na podstawie ust.2 lit.a Załącznika do Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 190/XXIV/93 z dnia 2 marca 1993 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 190/XXIV/93 z dnia 2 marca 1993 roku Rada Miejska w Woźnikach

 

 

                                                   u c h w a l a

 

 

 

1.     Zaakceptować do zbycia w drodze przetargu nieruchomość stanowiącą

własność Gminy Woźniki oznaczoną :

- sekcja: 223.19, obręb Czarny Las, działka nr 143/11 o powierzchni: 3.2309 ha

       zapisana w KW CZ1L/00041715/5 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

 

2.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

3.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

Irena Matyl

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lipca 2011 14:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 697
13 lipca 2011 14:35 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_66.pdf] do dokumentu.
13 lipca 2011 14:34 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany