Ogłoszenia, Informacje

ZGŁOSZENIE SZAMBA LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

ZGŁOSZENIE SZAMBA LUB

PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW


  

            Urząd Miejski w Woźnikach informuje, iż do dnia 31.12.2019 r. nadal można  zgłaszać zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków do gminnej ewidencji tych urządzeń. Przedmiotowe informacje należy składać na stosownym formularzu, dostępnym w pok. nr 13 Urzędu Miejskiego w Woźnikach lub na stronie www.bip.wozniki.plZłożenie przez właścicieli i użytkowników nieruchomości przedmiotowych informacji jest niezbędne, celem realizacji przez Gminę Woźniki ustawowego obowiązku prowadzenie w/w ewidencji.Dlatego też dziękujemy za zrozumienie i zaangażowanie z Państwa strony.


 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 września 2019 14:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 111
25 września 2019 14:55 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie zdjęcia [ewidencja_zbiornikow_bezodplywowych__szamb_i_przydomowych_oczyszczaln i.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 września 2019 14:52 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany