Ogłoszenia, Informacje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Akcja informacyjna dot. afrykańskiego pomoru świń ASF

Szanowni Państwo, W związku z podjętą przez MRiRW uchwałą nr 1/2019 w dnia 12 marca 2019 r. oraz zapisami Rekomendacji Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpie

Monitorowanie zagrożenia afrykańskiego pomoru świń

Monitorowanie zagrożenia afrykańskiego pomoru świń &nbs

WYKAZ FIRM OPRÓŻNIAJĄCYCH ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE NA TERENIE MIASTA I GMINY WOŹNIKI

WYKAZ FIRM ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WOŹNIKI

Wykaz podmiotów gospodarczych posiadających stosowną decyzję Marszałka Województwa zatwierdzającą program gospodarki odpadami, uprawniającą do prowadzenia działalności na terenie woj. śląskiego, polegającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw (azbest)

Wykaz podmiotów gospodarczych posiadających stosowną decyzję Marszałka Województwa zatwierdzającą program gospodarki odpadami, uprawniającą do prowadzenia działalności na terenie woj. śląskiego, polegającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiekt&o

ZGŁOSZENIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

ZGŁOSZENIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ściek&oacu

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI, ZARZĄDCÓW LUB UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTÓW W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA I USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI, ZARZĄDCÓW LUB UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTÓW W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA I USUWANIA

Zatrzymaj banner przewijany