Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - protokół kontroli - 2019 rok

Kontrola została przeprowadzona przez inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie w dniach: 29 kwietnia 2019 r. - 30 kwietnia 2019 r., 2 maja 2019 r., 6 maja 2019 r. - 8 maja 2019 r., 24 maja 2019 r.

Kontrola wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – protokół kontroli - 2019 rok

Kontrola przeprowadzona w dniu 04.07.2019 roku przez Inspektora oraz Specjalistę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Przedmiot kontroli: - Umowa pożyczki nr 140/2018/350/OW/ot-s

Bieżąca kontrola stanu sanitarno-porządkowego oraz stanu sanitarno - technicznego przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie Gminy Woźniki - protokół kontroli - 2019 rok

Kontrola przeprowadzona w dniu 16.04.2019 roku przez Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu. Zakres przedmiotowy kontroli: Bieżąca kontrola stanu sanitarno-porządkow

Kontrola problemowa w zakresie sposobu prowadzenia stałego rejestru wyborców, jego aktualizacja i udostępnianie - protokół kontroli - 2019 rok

Kontrola przeprowadzona dnia 14.02.2019 roku przez Pracowników Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie

Kontrola wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – protokół kontroli - 2018 rok

Kontrola przeprowadzona w dniu 18.09.2018 roku przez Inspektora w Zespole Kontroli i Umorzeń oraz Specjalistę w Zespole Kontroli i Umorzeń Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Przedmiot kontroli:

Bieżąca kontrola stanu sanitarno-porządkowego przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie Gminy Woźniki - protokół kontroli - 2018 rok

Kontrola przeprowadzona w dniu 20.04.2018 roku przez Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu. Zakres przedmiotowy kontroli: Bieżąca kontrola stanu sanitarno-porządkow

Kontrola kompleksowa Gminy Woźniki - Regionalna Izba Obrachunkowa - protokół kontroli - 2018 rok

Kontrola kompleksowa Gminy Woźniki przeprowadzona w okresie od dnia 08 maja do dnia 22 czerwca 2018 roku przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Zakres i tematyka kontroli:

Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy – Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach oddział w Częstochowie - protokół kontroli - 2018 rok

Kontrola przeprowadzona przez starszego inspektora pracy – Specjalistę działającego w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w dniach 29.06, 4,5.07.2018 r.

Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - protokół kontroli - 2017

Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przeprowadzona dnia 27 listopada 2017 r. przez Kierownika oddziału Archiwum Państwowego w Częstochowie

Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - protokół kontroli - 2017

Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przeprowadzona dnia 27 listopada 2017 r. przez Kierownika oddziału Archiwum Państwowego w Częstochowie.

Zatrzymaj banner przewijany