WYBORY PREZYDENTA RP 28.06.2020
II TURA 12.07.2020

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. każdy wyborca może głosować korespondencyjnie, w tym także wyborca, który w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Woźnikach najpóźniej do 16 czerwca 2020 r.

Wyborca, który w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, zamiar głosowania korespondencyjnego zgłasza do urzędu gminy najpóźniej do 23 czerwca 2020 r.

Natomiast wyborca, który rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 26 czerwca 2020 r.


Sposób złożenia wniosku:

 • ustnie -  nie  jest to równoznaczne z telefonicznym zgłoszeniem zamiaru głosowania korespondencyjnego. Przez ustne zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego należy rozumieć osobiste zgłoszenie głosowania w ten sposób w Urzędzie Miejskim w Woźnikach, pok. nr 6;
 • pisemnie;
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP (nie może być to zwykły mail).


Dodatkowo  uruchomiona została usługa:


Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego powinno zawierać:

 • nazwisko i imię (imiona);
 • imię ojca;
 • datę urodzenia;
 • numer ewidencyjny PESEL wyborcy;
 • wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail),
 • wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy lub deklarację, osobistego odbioru przez wyborcę pakietu wyborczego w urzędzie gminy.

 

 


UWAGA!

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Oznacza to, że w przypadku ewentualnego przeprowadzania ponownego - 2 - głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.


Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy:

 • umieszczeni w spisach wyborców w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, domach studenckich oraz zespołach domów studenckich, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takiego zakładu i aresztu;
 • umieszczeni w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich;
 • niepełnosprawni, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania;
 • którzy otrzymali zaświadczenie o prawie do głosowania w wybranym przez siebie obwodzie.

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Nowacka - Referat Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2020 11:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 69
05 czerwca 2020 11:38 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [glosowanie_korespondencyjne_wniosek_003.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 czerwca 2020 11:37 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [glosowanie_korespondencyjne_wniosek.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 czerwca 2020 11:36 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany