Uchwały Rady
kadencja 2010-2014

UCHWAŁA Nr 473/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zaakceptowania nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 

UCHWAŁA Nr 473/XXXVII/2014

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 6 listopada 2014 r.

 

w sprawie zaakceptowania  nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w Woźnikach

 

u c h w a l a

 

§1. Zaakceptować do zbycia nieruchomość stanowiącą własność Gminy Woźniki oznaczoną k. m. 2, działka nr 294/133 obręb Lubsza o powierzchni 0.8640 ha zapisana w KW CZ1L/00037328/4 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 listopada 2014 10:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1098
13 listopada 2014 10:08 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_473xxxvii2014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 listopada 2014 10:07 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany