WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 22 lipca 2019 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Częstochowie II

z dnia 22 lipca 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Woźnikach zarządzonych na dzień 18 sierpnia 2019 r., Komisarz Wyborczy w Częstochowie II informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.


§ 1.


W związku z niedoborem kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłoszonych przez komitety wyborcze informuję pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w liczbie 1

 

do dnia 24 lipca 2019 r. do godz. 1000 do Urzędu Miasta w Woźnikach, 


§ 2.


W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 8, które odbędzie się w dniu 24 lipca 2019 r. o godz. 1015 w Urzędzie Miasta w Woźnikach

 

§ 3.


W dniu 24 lipca 2019 r. o godz. 1015 w Urzędzie Miasta w Woźnikach (sala posiedzeń) odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4

 

§ 4


Wyżej opisane losowanie/losowania przeprowadzi w imieniu komisarza wyborczego urzędnik wyborczy. Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Częstochowie II

 

Agnieszka Pieńkowska-SzekielRejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 lipca 2019 08:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 190
22 lipca 2019 08:41 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany