WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

OBWIESZCZENIE Burmistrza Woźnik z dnia 17 lipca 2019 roku o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Woźnikach w okręgu wyborczym nr 4, zarządzonych na dzień 18 sierpnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Woźnik

z dnia 17 lipca 2019 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Burmistrz Woźnik podaje do wiadomości wyborców informację o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Woźnikach w okręgu wyborczym nr 4, zarządzonych na dzień 18 sierpnia 2019 r.:

 

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Miasto Woźniki ulice: Harcerska, Kopernika, Korfantego, Krótka, Kościuszki, Ligonia, Miła, Nowa, Pułaskiego, Rolnicza, Słoneczna, Statek, Wolności

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Górna 5, 42-289 Woźniki

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Częstochowie II najpóźniej do dnia 5 sierpnia 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Woźnik najpóźniej do dnia 9 sierpnia 2019 r.

Głosowanie w lokalu wyborczym odbywać się będzie w dniu 18 sierpnia 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza Woźnik

 

Beata Bacior

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lipca 2019 10:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Robert Tomaszowski
Ilość wyświetleń: 152
17 lipca 2019 10:35 (Robert Tomaszowski) - Dodanie załącznika [obwieszczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 lipca 2019 10:35 (Robert Tomaszowski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany