Raport o stanie Gminy Woźniki za 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR OR.120.86.2019 Burmistrz Woźnik z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Woźniki za rok 2018

ZARZĄDZENIE NR OR.120.86.2019

BURMISTRZA Woźnik

 

z dnia 31 maja 2019 r. 

 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Woźniki za rok 2018

 

 Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. Przedstawić raport o stanie Gminy Woźniki za rok 2018 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 2. Raport o stanie Gminy Woźniki podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Woźnikach oraz publikacji na stronie internetowej gminy Woźniki w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 maja 2019 12:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 429
31 maja 2019 12:20 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [raport_o_stanie_gminy_za_rok_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 maja 2019 12:20 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany