Pełnomocnik ds. realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Woźnik z dnia 01.02.2016 r. w sprawie: powołania pełnomocnika ds. realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Zarządzenie Nr 10/2016

Burmistrza Woźnik

z dnia 01.02.2016 r.

 

w sprawie: powołania pełnomocnika ds. realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami) art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Woźnik zarządza, co następuje:

 

§ 1. Powołać na pełnomocnika ds. realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Panią Anetę Klyta.

 

§ 2. Z tytułu wykonywania czynności pełnomocnika, przyznać od 01.02.2016 r. pełnomocnikowi ryczałt miesięczny w wysokości 400 zł brutto.

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 13/2011 Burmistrza Woźnik z dnia 27.11.2011 r. w sprawie:

powołania pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

Zarządzenie Nr KR.120.30.2018

Burmistrza Woźnik

z dnia 25.01.2018 r.

 

 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 10/2016 z dnia 01.02.2016 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487  ze zm.)

Burmistrz Woźnik zarządza, co następuje:

 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 10/2016 z dnia 01.02.2016 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. realizacji programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych skreśla się dotychczasową treść § 2.

 

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie.

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2019 08:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 309
03 stycznia 2019 08:46 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr120302018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 stycznia 2019 08:46 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr120102016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 stycznia 2019 08:44 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany