ROK 2019

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr 127/XI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Miasta i Gminy Woźniki

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Wojewody Śląskiego NPII.4131.1.18.2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 127/XI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Miasta i

UCHWAŁA Nr 113/X/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woźnikach

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Wojewody Śląskiego NPII.4131.1.853.2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 113/X/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woźnikach

Zatrzymaj banner przewijany