Uchwały Rady
kadencja 2018-2023

UCHWAŁA Nr 133/XI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania petycji

UCHWAŁA Nr 133/XI/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 18 grudnia 2019 r.


w sprawie przekazania petycji


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309,1696,1815) oraz art.6 ust. 1 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.870) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje:


§ 1. 


Po zapoznaniu się z petycją z dnia 04 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany przepisów prawa, Rada Miejska w Woźnikach postanawia przekazać petycję do Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jako organu właściwego do rozpatrzenia, posiadającego inicjatywę ustawodawczą w tym zakresie zgodnie z art. 118 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 2. 


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Woźnikach, zobowiazując ją do powiadomienia podmiotu wnoszącego petycję.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Tomasz Nowicki

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2019 12:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 186
20 grudnia 2019 12:32 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_133xi2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2019 12:31 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany