Uchwały Rady
kadencja 2018-2023

UCHWAŁA Nr 124/XI/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczącego w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych

Dz.Urz. Woj. Śl. 2019, poz. 9114 z dnia 23.12.2019

UCHWAŁA Nr 124/XI/2019
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 18 grudnia 2019 r.


w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczącego w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 28 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1372 i 1518) Rada Miejska w Woźnikach

uchwala, co następuje


§ 1. 


Ustala się następujące wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych:

- za udział w działaniach ratowniczych – 22 zł/h,

- za udział w szkoleniach pożarniczych – 10 zł/h.


§ 2. 


Uchyla się uchwałę Nr 155/X/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczącego w działaniach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniach pożarniczych.


§ 3. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


§ 4. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Tomasz Nowicki

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2019 11:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 214
03 stycznia 2020 09:15 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2019 11:30 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_124xi2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2019 11:30 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany