KLAUZULE INFORMACYJNE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja RODO w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja RODO w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja RODO w zakresie podatków i opłat lokalnych dot. wymiaru podatku, zmiany decyzji, wezwań, postanowień, kontroli podatkowych oraz egzekucji należności

Informacja RODO w zakresie podatków i opłat lokalnych dot. wymiaru podatku, zmiany decyzji, wezwań, postan

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH NIEBEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych niebezpośrednio od osoby Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogóln

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 paźd

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W WOŹNIKACH *

Zatrzymaj banner przewijany