Wykaz danych 2018

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH - karty nr 51 - 76

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 t.j. z dnia 31.10.2018 r.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie,...

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH - karty nr 1 - 50

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 t.j. z dnia 31.10.2018 r.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie,...

Zatrzymaj banner przewijany