Projekty realizowane z RPO

Gmina Woźniki otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu „Przebudowa drogi powiatowej relacji Woźniki – Lubsza”

 

 Gmina Woźniki otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu „Przebudowa drogi powiatowej relacji Woźniki – Lubsza” Oś priorytetowa: VI – Transport, Działanie: 6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne

Planowany całkowity koszt projektu:                                                 4 596 248,01 zł

Kwota dofinansowania:                                                                     4 042 827,48 zł

w tym: środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego             3 119 874,31 zł

            środki budżetu państwa                                                          922 953,17 zł

 

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 2336S, na odcinku pomiędzy Woźnikami, a Lubszą. W ramach inwestycji przewidziano wymianę nawierzchni drogi z poszerzeniem szerokości jezdni do 6 m, budowę chodników, budowę kanalizacji deszczowej, budowę zjazdów na posesje oraz zjazdów na pola, remont istniejących rowów, utwardzenie poboczy, budowę przepustów pod zjazdami.


Planowany termin  zakończenia inwestycji: 2021 r.                         


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.plRejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lutego 2020 10:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 52
03 lutego 2020 10:16 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 lutego 2020 10:15 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany