Projekty realizowane z RPO

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 " Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich – dobudowa Sali przedszkolnej z zapleczem w przedszkolu w Woźnikach i zwiększenie ilości miejsc "

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

" Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich – dobudowa Sali przedszkolnej z zapleczem w przedszkolu w Woźnikach i zwiększenie ilości miejsc "

 

Oś priorytetowa: XII - Infrastruktura edukacyjna

 

Działanie: 12.1 - Infrastruktura wychowania przedszkolnego

 

Poddziałanie: 12.1.1. - Infrastruktura wychowania przedszkolnego

 

Powiat: Lubliniecki

Gmina: Woźniki

Całkowity koszt projektu: 2 013 326,30

Kwota dofinansowania: 1 000 000,00


62,66% dofinansowania


Przedmiotem projektu jest rozbudowa istniejącego przedszkola o trzy sale w tym jedną dla oddziału integracyjnego, salę gimnastyczną oraz pomieszczeń do prowadzenia zajęć specjalistycznych (logopedia, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, zajęcia z psychologiem).

W ramach projektu planuje się:

- rozbudowę przedszkola o dwie dodatkowe sale zajęć dla dzieci z zapleczem sanitarnym oraz dodatkowymi pomieszczeniami administracyjne i gabinety niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedszkola

- dobudowę dwóch kondygnacji z wykorzystaniem istniejącego spadku terenu (półpoziomy)

- poziom -1,50 m - dodatkowe dwie sale zajęć dla dzieci ze wspólnym zapleczem sanitarnym i bezpośrednimi wyjściami na zewnątrz + wc zewnętrzne dla placu zabaw

- poziom + 1,80 m - zespół administracyjny : gabinet dyrektora , sekretariat, pok. opiekunów , gabinet logopedy i pielęgniarki oraz toaleta dla personelu,

- prace remontowe

- zmiany w zagospodarowaniu terenu

- zakup wyposażenia

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 sierpnia 2016 11:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 515
23 sierpnia 2016 11:56 (Daria Nowaczyk) - Usunięcie zdjęcia [beznazwy.png] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 sierpnia 2016 11:56 (Daria Nowaczyk) - Dodanie zdjęcia [beznazwy.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 sierpnia 2016 11:55 (Daria Nowaczyk) - Usunięcie zdjęcia [beznazwy.png] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany