Budżet 2018

ZARZĄDZENIE NR KR.120.143.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 12.09.2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.143.2018

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 12.09.2018 roku

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 222 ust 1 i 4, art. 249, ust. 3 i 4, art. 257, ust. 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 12, ust. 3 uchwały Nr 318/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28.12.2017 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2018 r.- Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

 

 

§ 1. Dokonać zmian wydatków budżetu gminy:

1/ wydatki bieżące, w tym:

a/ wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                (-) 1 030,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                      1 030,00 zł

 

§ 2. Rozdysponowano z rezerwy ogólnej:

- dział 750 rozdz. 75075 § 4210 -      500,00 zł

- dział 750 rozdz. 75075 § 4300 -   2 361,00 zł

- dział 900 rozdz. 90095 § 4300 -   4 000,00 zł

 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2018 11:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 130
19 września 2018 11:30 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 września 2018 11:30 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201432018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 września 2018 11:30 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany