Budżet 2018

ZARZĄDZENIE NR KR.120.37.2018 Burmistrza Woźnik z dnia 09.02.2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.37.2018

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 09.02.2018 roku

 

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Woźniki na 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 222 ust 1 i 4, art. 249, ust. 3 i 4, art. 257, ust. 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 12, ust. 3 uchwały Nr 318/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28.12.2017 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2018 r.- Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

 

 

§ 1. Dokonać zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lutego 2018 14:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 339
16 lutego 2018 14:14 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lutego 2018 14:14 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr120372018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lutego 2018 14:14 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany