Budżet 2018

PROJEKT BUDŻETU GMINY WOŹNIKI NA 2018 ROK

ZARZĄDZENIE Burmistrza Woźnik

Nr KR.120.165.2017

z dnia 14 listopada 2017 roku

 

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Woźniki na 2018 rok

 

 

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku., poz. 1875) oraz art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Burmistrz Woźnik zarządza co następuje:

 

§ 1.

 

Przyjąć projekt budżetu Gminy Woźniki na 2018 rok i przedłożyć go niezwłocznie Radzie Miejskiej w Woźnikach.

 

§ 2.

 

Projekt budżetu na 2018 rok przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 listopada 2017 14:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 397
15 listopada 2017 14:04 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_9__plan_dochodow_i_wydatkow_na_wydzielonych_rachunkach_d ochodow_jedn_oswiatowych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 listopada 2017 14:04 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_8__plan_dochodow_i_wydatkow__porozumienia_miedzy_jst.pdf ] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 listopada 2017 14:04 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7__plan_dochodow_i_wydatkow__porozumienia_z_orgadminrzad owej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany