Projekty realizowane z PROW

Przebudowa drogi gminnej nr 635101S ulicy Ks. Antosza w Dyrdach

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 635101S ulicy Ks. Antosza w Dyrdach gmina Woźniki”.

 

Cel operacji:  Utwardzenie drogi łączącej miejscowość z obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjającym nawiązywaniu kontaktów społecznych, pełniącym funkcję rekreacyjną i funkcję kultu religijnego.

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

W ramach operacji zostanie przebudowana droga gminna ulica Ks. Antosza w Dyrdach gm. Woźniki. W ramach zadania wykonana zostanie konstrukcja ulicy, chodnika, zjazdów oraz wykonany zostanie odcinek kanalizacji deszczowej i zabudowane zostaną wpusty uliczne wraz z przykanalikami. Planuje się:

  • wykonanie przebudowy drogi na długości 409,23 m przy szerokości jezdni 5,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego,
  • wykonaniu chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 8cm,
  • wykonaniu zjazdów do posesji z kostki betonowej brukowej gr. 8cm,
  • budowę kanalizacji deszczowej znajdującej się w ul. Ks. Antosza. Ilość projektowanych sieci przedstawia się następująco:

              - kanał z rur PVC-U SN8 śr. 300mm dł. 193,00m

              - kanał z rur PVC-U SN8 śr. 250mm dł. 186,00m

              - przykanalik z rur PVC SN8 śr. 160mm dł. 59,00m

               - przepust pod drogą z rur PVC-U SN8 śr. 400mm dł. 17,00m

 

Planowany koszt inwestycji      1 258 944,93 zł

Wnioskowana dotacja                     801 067,00 zł

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 czerwca 2019 15:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 133
19 czerwca 2019 15:47 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [informacja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 czerwca 2019 15:47 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany