Projekty realizowane z PROW

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Ligoty Woźnickiej

  

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Ligoty Woźnickiej

 

Cel operacji: Poprawa warunków społeczno – gospodarczych poprzez wyposażenie miejscowości w system kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie przykanalików

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

W ramach operacji przewidziano budowę

  • sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 8,4 km w tym 5,55 kanalizacji grawitacyjnej i 2,85 km kanalizacji tłocznej

  • 150 przyłączy kanalizacyjnych

  • 1 przepompowni ścieków

 

 

Typ operacji: GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2018 09:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 382
29 stycznia 2018 09:42 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [informacja_na_strone_internetowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 stycznia 2018 09:42 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany