Projekty realizowane z PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. Rozbudowa terenu rekreacyjno - sportowego w Kamieńskich Młynach

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Operacja pn. Rozbudowa terenu rekreacyjno - sportowego w Kamieńskich Młynach

 

Cel operacji: Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w celu udostępnienia mieszkańcom infrastruktury rekreacyjno sportowej. Udostępnienie miejsc parkingowych. Podniesienie komfortu uczestniczenia w imprezach rekreacyjno - sportowych poprzez wybudowanie trybun przy boisku, podniesienie sprawności fizycznej mieszkańców poprzez montaż siłowni plenerowej

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

W ramach operacji przewidziano zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego w miejscowości Kamieńskie Młyny poprzez:

  • ogrodzenie terenu siatką systemową zgrzewaną ocynkowaną o długości 531 m, wykonanie bramy przesuwnej 4 x 1,8 m, bramy przesuwnej 6 x 1,8 m oraz furtki 1 x 1,8 m;

  • utwardzenie terenu przed budynkiem gospodarczo - socjalnym nawierzchnia z betonu asfaltowego o powierzchni 992 m2 pod miejsca parkingowe;

  • wykonanie trybun dla 145 widzów wraz z chodnikiem z kostki brukowej o powierzchni 201 m2;

  • wykonanie siłowni zewnętrznej składającej się z 6 stanowisk z urządzeniami.

Teren ten służy mieszkańcom miejscowości i gminy do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Jest miejscem organizacji imprez rekreacyjno - sportowych, festynów i imprez kulturalnych. Rozbudowa obiektu w postaci  siłowni zewnętrzmnej rozszerzy jego funkcję o możliwość uprawiani indywidualnej aktywności ruchowej. 

 


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 września 2017 09:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 412
01 września 2017 09:34 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany