Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach rok 2020

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Remont dachu w budynku OSP w Ligocie Woźnickiej

http://www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Ogłoszenie nr 585900-N-2020 z dnia 2020-09-16 r. Gmina Woźniki: Remont dachu w budynku OSP w Ligocie Woźnickiej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Modernizacja drogi dojazdowej do pól pomiędzy Lubszą a Kamieńskimi Młynami

Ogłoszenie nr 576165-N-2020 z dnia 2020-08-19 r. Gmina Woźniki: Modernizacja drogi dojazdowej do pól pomiędzy Lubszą a Kamieńskimi Młynami

Zatrzymaj banner przewijany